ประกาศ เรียนลุกค้าบางผลิตภัณฑ์อาจใช้เวลาในการรอสินค้านานกว่าปกติ เนื่องจากความล่าช้าในการขนส่ง
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

Download

Software DownloadCONTROL MOTOR SIZING SOFTWARE
This software can perform selection of a motor easily by having the details of mechanism or operating condition keyed into the software.

DATA SETTING SOFTWARE
The software can be used with Oriental Motor's stepping motor drivers, servo motor drivers, brushless motor drivers and network converters etc.