ประกาศ เรียนลุกค้าบางผลิตภัณฑ์อาจใช้เวลาในการรอสินค้านานกว่าปกติ เนื่องจากความล่าช้าในการขนส่ง
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

Privacy Policy
ORIENTAL MOTOR ASIA PACIFIC PTE. LTD. , ORIENTAL MOTOR (MALAYSIA) SDN. BHD. , ORIENTAL MOTOR (THAILAND) CO., LTD. and ORIENTAL MOTOR (INDIA) PVT.LTD. (hereinafter referred to as "Oriental Motor") shall protect the personal information provided by customers in accordance with the policy outlined below.

"Personal information" refers to information of an individual that can be used to identify the individual, such as name, address, telephone number, e-mail address, employer, as well as services and enquiries made by the individual.

"Service" refers to a service provided by Oriental Motor hereunder for an individual who uses the any of Oriental Motor’s websites. The contents and types of services are subject to change, and existing services may be terminated or new services added at the sole discretion of Oriental Motor.

"Website user" refers to a user accessing any of Oriental Motor’s websites

1. Scope
Oriental Motor applies this Privacy Policy to our any of our websites at
(www.orientalmotor.com.sg, www.orientalmotor.com.my, www.orientalmotor.co.th, www.orientalmotor.co.in).

2. Collection of Personal Information
Oriental Motor collects personal information through legal and justifiable means.

3. Intended Use of Personal Information
1) Oriental Motor uses personal information collected from Website users for the provision of
our Services (such as sending catalogues and replying to inquiries).
2) Oriental Motor uses personal information collected from Website users for improvement of
our Services.
3) Oriental Motor uses personal information collected from Website users for provision of
the following information to customers through e-mail and/or other means:
a. Product information including information of new products
b. Invitations to exhibitions, seminars and other events
c. Introductions to Oriental Motor's services
d. Information regarding the business activities of Oriental Motor Group companies
e. Notices from our Sales Department
You may, of course, opt out of receiving future emails from us by following the instructions on
our email or any of our websites

4. Provision of Personal Information to Third Parties
Oriental Motor will not provide any third party with Personal Information collected from the Website users without obtaining prior consent from the Website users, except under the conditions specified below:
a. Provision of the Personal Information is required by law;
b. Provision of the Personal Information is required in order to protect the life, well-being, assets or any other right or interest of any party;
c. Provision of the Personal Information is required by a government agency, local public body or similar entity.

5. Management of Personal Information
1) Oriental Motor shall, so far as is reasonably practicable,
keep the Personal Information in a secure manner.
2) Oriental Motor implements appropriate data security measures against illegal accesses,
computer viruses and other security breaches in order to prevent the loss, damage,
alteration or divulgement of Personal Information.
*Oriental Motor will use its best endeavors to protect the Personal Information collected from the Website Users. However, we also ask our Website Users to exercise due caution in managing their personal information, as well as in controlling the customer ID and password that may be used to access such personal information. In the event that our security system is breached, Oriental Motor shall not be responsible for any loss or damage suffered by the Website User as a result of loss, damage, alteration or divulgement of the Personal Information.

6. Disclosures, Correction, Ceasing Use and Deletion of Personal Information
1) Upon receiving a request to disclose, correct, stop using or delete Personal Information,
Oriental Motor will, so far as is reasonably practicable, confirm that the person making
the request has the right to make the applicable request.
Following such confirmation, we will act swiftly to meet the request.
However, the request may be denied if the disclosure, correction, non-usage or deletion of
the information might lead to any of the consequences specified below:
a. The life, well-being, assets or any other right or interest of the requester or third party may be subjected to risk;
b. Proper conduct of business operations by Oriental Motor may be significantly affected;
c. Breach of any laws or regulations in Singapore or any other country;
2) In handling each request for disclosure, correction, non-usage or deletion, we will try
our best to confirm the identity of the requester in order to prevent the divulgement or alteration
of personal information to or by a third party. We will release the Personal Information only
after the requester's identity has been confirmed.
However, Oriental Motor shall not be responsible for any loss or damage suffered by the
Website User as a result of any divulgement or alteration of Personal Information to or by
a third party.

7. About Cookies
Oriental Motor may use cookies for the purpose of improving the contents of the website or e-mails, or for the purpose of customizing them to better serve the needs and preferences of individual Website Users.
Cookies are small pieces of information that are sent to the Website User's browser from the web server and are sometimes stored as files on the Website User's hard disk. The Website User may set the browser to refuse cookies or display a warning message when cookies have been received.
We may use the information collected through cookies for the purpose of statistical analysis.
However, such statistical information cannot be used to identify individual customers.

8. Security of Linked Sites
The security of Personal Information on other sites linked to Oriental Motor's website is beyond the control and responsibility of Oriental Motor.

9. Changes to this Privacy Policy
Oriental Motor may change this Privacy Policy when a new service is launched or on any other occasion, without informing the Website User. Oriental Motor may also revise its Privacy Policy on the website to better protect the Personal Information collected from customers, or to comply with the laws and regulations or other requirements by the Singapore government. To keep yourself up to date on our current Privacy Policy, we recommend that you check the policy regularly.

10. Enquiry
If you have any enquiry regarding the Personal Information you have provided us, please contact us at the following addresses:

Oriental Motor Asia Pacific Pte Ltd
Customer Support Centre
2 Kaki Bukit Ave 1, #05-06, Singapore 417938
Email: sales@orientalmotor.com.sg


Revised 7 September 2021
ORIENTAL MOTOR ASIA PACIFIC PTE. LTD.