th  

Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

ผลิตภัณฑ์รุ่นเก่า

หน้านี้จะรวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตั้งแต่เอซีมอเตอร์จนถึงพัดลม หากสินค้าที่ท่านใช้อยู่ มีอยู่ในหน้านี้ กรุณาติดต่อเราทางอีเมล sales@orientalmotor.co.th , เพื่อที่เราสามารถแนะนำรุ่นทดแทนรุ่นใหม่ให้กับท่านได้

เอซีมอเตอร์

KII/KIIS ซีรี่ส์
KII/KIIS ซีรี่ส์
● หัวเกียร์มีความแข็งแรงสูง
● ประหยัดพลังงานด้วยมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง
● ใช้งานได้ง่ายด้วยการออกแบบตามความต้องการของลูกค้า
● มีบริการเลือกมอเตอร์ตลอดจนถึงบริการหลังการขาย
● ปราศจากพัดลมระบายความร้อน
● มีซีลป้องกันนํ้ามัน

KII ซีรี่ส์ กับหัวเกียร์หักศอกรุ่น JL/JH
● เกียร์ไฮพอยด์หักศอก
● มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
● หัวเกียร์มีความแข็งแรงสูง
● ประหยัดพื้นที่
● ประหยัดค่าใช้จ่าย
● เพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบ

KII รีเวิรซซิเบิลมอเตอร์
● อัตรทดเกียร์ 2,3 เพิ่มเติมในสายผลิตภัณฑ์
● สามารถทำงานได้ 2 ทิศทาง
● ความแข็งแรงของหัวเกียรสูง/แรงบิดประสิทธิภาพสูง
World K ซีรี่ส์
● เหมาะสำหรับงานที่หมุนในทิศทางเดียวและทำงานอย่างต่อเนื่อง
มอเตอร์นี้เหมาะสำหรับงานที่หมุนในทิศทางเดียวอย่างต่อเนื่อง เช่น ใช้ขับเคลื่อนสายพานลำเลียง
● ใช้งานง่าย
เพียงแค่คุณต่อมอเตอร์และคาปาซิเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับก็สามารถใช้งานได้ทันที (สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส ไม่จำเป็นต้องใช้คาปาซิเตอร์)
● สามารถต่อกับหัวเกียร์ชนิดต่างๆได้
ในการต่อกับหัวเกียร์ส่งผลให้ความเร็วช้าลงและมีแรงบิดเพิ่มมากขึ้น
BH ซีรี่ส์
● เหมาะสำหรับงานที่หมุนในทิศทางเดียวและทำงานอย่างต่อเนื่อง
มอเตอร์นี้เหมาะสำหรับงานที่หมุนในทิศทางเดียวอย่างต่อเนื่อง เช่น ใช้ขับเคลื่อนสายพานลำเลียง
● ใช้งานง่าย
เพียงแค่คุณต่อมอเตอร์และคาปาซิเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับก็สามารถใช้งานได้ทันที (สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส ไม่จำเป็นต้องใช้คาปาซิเตอร์)
● สามารถต่อกับหัวเกียร์ชนิดต่างๆได้
ในการต่อกับหัวเกียร์ส่งผลให้ความเร็วช้าลงและมีแรงบิดเพิ่มมากขึ้น
World K ซีรี่ส์
● เหมาะสำหรับงานที่หมุนในทิศทางเดียวและทำงานอย่างต่อเนื่อง
รีเวิรซซิเบิลมอเตอร์นั้นมีระยะเวลาในการทำงาน 30 นาที✽ เพื่อเปลี่ยนทิศทางการหมุนอย่างทันทีทันใด มอเตอร์ประเภทนี้ได้มีการติดตั้งเบรคเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานที่บริเวณท้ายมอเตอร์ ส่งผลให้มอเตอร์นี้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับงานที่ต้องมีการเปลี่ยนทิศทางการหมุน
✽ ระยะเวลาในการทำงาน 30 นาที: มอเตอร์อาจถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 30 นาที แต่จะต้องขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงานด้วย (ทำงานเป็นพักๆ เป็นต้น) มอเตอร์นี้จึงสามารถทำงานได้ 30 นาทีหรือมากกว่า
● ใช้งานง่าย
เพียงแค่คุณต่อมอเตอร์และคาปาซิเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับก็สามารถใช้งานได้ทันที
● สามารถต่อกับหัวเกียร์ชนิดต่างๆได้
ในการต่อกับหัวเกียร์ส่งผลให้ความเร็วช้าลงและมีแรงบิดเพิ่มมากขึ้นเมื่อใช้กับหัวลิเนียร์ จะสามารถเปลี่ยนการเคลื่อนที่แบบหมุนให้เป็นการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นได้โดยง่าย
KII/KIIS ซีรี่ส์
ด้วยหัวเกียร์ที่มีความแข็งแรงสูงทําให้มอเตอร์รุ่นใหม่นี้มีความน่าเชื่อถือ และด้วยมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงจึงส่งผลให้สามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้น มอเตอร์รุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายและคุ้มค่า

● หัวเกียร์มีความแข็งแรงสูง
● ประหยัดพลังงานด้วยมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง
● ใช้งานได้ง่ายด้วยการออกแบบตามความต้องการของลูกค้า
● มีบริการเลือกมอเตอร์ตลอดจนถึงบริการหลังการขาย
● ปราศจากพัดลมระบายความร้อน
● มีซีลป้องกันนํ้ามัน
World K ซีรี่ส์
● มีการติดตั้งเบรคแบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำงานเมื่อไม่มีไฟฟ้า
มอเตอร์นี้ได้ถูกต่อตรงเข้ากับเบรคแบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับและจะทำงานเมื่อไม่มีไฟฟ้า เมื่อแหล่งไฟถูกดับ มอเตอร์จะหยุดหมุนทันทีและตรึงภาระไว้
● เหมาะสำหรับงานที่ต้องตรึงภาระไว้
ด้วยความสามารถนี้ของมอเตอร์ จึงเหมาะสำหรับใช้ในงานที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งที่ต้องตรึงภาระไว้ให้อยู่กับที่
● สามารถต่อกับหัวเกียร์ชนิดต่างๆได้
ในการต่อกับหัวเกียร์ส่งผลให้ความเร็วช้าลงและมีแรงบิดเพิ่มมากขึ้นเมื่อใช้กับหัวลิเนียร์ จะสามารถเปลี่ยนการเคลื่อนที่แบบหมุน
ให้เป็นการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นได้โดยง่าย
BH ซีรี่ส์
● มีการติดตั้งเบรคแบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำงานเมื่อไม่มีไฟฟ้า
มอเตอร์นี้ได้ถูกต่อตรงเข้ากับเบรคแบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับและ จะทำงานเมื่อไม่มีไฟฟ้า เมื่อแหล่งไฟถูกดับ มอเตอร์จะหยุดหมุนทันทีและตรึงภาระไว้
● เหมาะสำหรับงานที่ต้องตรึงภาระไว้
ด้วยความสามารถนี้ของมอเตอร์ จึงเหมาะสำหรับใช้ในงานที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งที่ต้องตรึงภาระไว้ให้อยู่กับที่
● สามารถต่อกับหัวเกียร์ชนิดต่างๆได้
ในการต่อกับหัวเกียร์ส่งผลให้ความเร็วช้าลงและมีแรงบิดเพิ่มมากขึ้นเมื่อใช้ กับหัวลิเนียร์ จะสามารถเปลี่ยนการเคลื่อนที่แบบหมุน
ให้เป็นการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นได้โดยง่าย
หัวเกียร์ GN-K
เมื่อต่อใช้งานร่วมกับหัวเกียร์ ส่งผลให้มีความเร็วช้าลงเท่ากับความต้องการหรือมีแรงบิดเพิ่มมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้:
World K ซีรี่ส์
1 W, 3 W, 6 W, 15 W, 25 W or 40 W มอเตอร์ที่มีเฟืองแบบ GN
60W, 90W มอเตอร์ที่มีเฟืองแบบ GE/GU

มอเตอร์ควบคุมความเร็ว

US2
US2 ซีรี่ส์

ตัวอย่างการทำงาน USII
กดเพื่อดู

มอเตอร์ควบคุมความเร็วที่ล้ำสมัย ด้วยระบบการควบคุมและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในการทำงาน ประสิทธิภาพในการทำงานและความน่าเชื่อถือสูงด้วย D-Loop ใช้งานได้ง่ายและดูทันสมัย US2 ซีรี่ส์ ได้ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดจาก US ซีรี่ส์ จึงมีศักยภาพที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน เราอยากแนะนำผลิตภัณฑ์นี้ให้กับทุกคนที่ต้องการควบคุมความเร็วมอเตอร์
DSC
DSC ซีรีส์ ประสิทธิภาพสูงโดยไม่ต้องปรับค่าใดๆ, ราคาย่อมเยา และมีขนาดกะทัดรัดทำให้ประหยัดพื้นที่ พร้อมทั้งยังมีหัวเกียร์ประสิทธิภาพแรงบิดสูง แข็งแรง และเสียงเบา ทำให้ไม่เสียเวลาในการติดตั้ง
MSC-1
ตัวควบคุมความเร็วสำหรับมอเตอร์ควบคุมความเร็ว
MSC-1 ตัวควบคุมความเร็วเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงขนาดกะทัดรัดควบคู่ไปกับความสะดวกในการใช้งานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว ES01/ES02
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วนี้มุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันการควบคุมความเร็วและใช้งานได้ง่าย มอเตอร์ชนิดควบคุมความเร็ว World K ซีรี่ส์ 6 W ถึง 60 W นั้นสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมความเร็วนี้ได้
มอเตอร์ควบคุมความเร็ว และ อินเวอร์เตอร์ 200W  BHF ซีรี่ส์
BHF ซีรี่ส์ นั้นเป็นชุดที่ประกอบด้วยเอซีมอเตอร์ขนาดกำลังสูง 200 W และอินเวอร์เตอร์ มอเตอร์แต่ละตัวนั้นจะเป็นแบบชนิดรวมที่มีการประกอบกันมาแล้วระหว่างมอเตอร์และหัวเกียร์
อินเวอร์เตอร์นี้ถูกเลือกใช้เพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดของมอเตอร์ ดังนั้นการควบคุมความเร็วที่เหนือกว่าจึงทำได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังมีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic brake)
นอกจากนี้ยังมีประเภทเพื่อให้เป็นหน่วยที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานในแนวตั้ง
BLE ซีรี่ส์
BLE ซีรี่ส์ ได้สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับมอเตอร์ชนิดไร้แปรงถ่านด้วยการประหยัดพลังงานและการทำให้เครื่องจักรมีขนาดที่เล็กลง ช่วงในการควบคุมความเร็วทำได้ตั้งแต่ 100 ถึง 4000 รอบ/นาที ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงถึง 1:40 สมรรถนะและฟังก์ชันการใช้งานจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อใช้งานร่วมกับโมดูลควบคุม (จำหน่ายแยก)
BXII ซีรี่ส์
มาตรฐานระดับสูงของมอเตอร์ควบคุมความเร็ว ความสามารถในการควบคุมความเร็ว ควบคุมตำแหน่งและจำกัดแรงบิด ด้วยระดับตามมาตรฐานและเทคโนโลยีของมอเตอร์ชนิดความคุมความเร็วในราคาสุดคุ้ม
MSS ·W ซีรี่ส์
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นตัวควบคุมความเร็วอินพุตอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกะทัดรัดและแพ็คเกจมอเตอร์ควบคุมความเร็ว 6 W ถึง 90 W เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทั่วโลกและสามารถใช้ได้ในหลาย
BX ซีรี่ส์
แพ็คเกจมอเตอร์ไร้แปรงถ่านและไดรเวอร์ BX ซีรี่ส์ ให้ประสิทธิภาพสูงและฟังก์ชันสูง รายการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดครอบคลุมช่วงเอาต์พุตกว้างตั้งแต่ 30 W ถึง
กำลังสูง 400 W เมื่อใช้กับโมดูลควบคุม BX ซีรี่ส์ มีขีดจำกัดแรงบิด การควบคุมตำแหน่ง และฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่นๆ นอกเหนือจากฟังก์ชันการควบคุมความเร็วประสิทธิภาพสูงในรุ่นมาตรฐาน
AXU ซีรี่ส์
● เหมาะสำหรับการทำงานแบบทิศทางเดียวและต่อเนื่อง
ซีรีส์นี้มีการผสมผสานระหว่างมอเตอร์ไร้แปรงถ่านกับชุดควบคุมประเภทการติดตั้งแผง สามารถควบคุมความเร็วได้ด้วยการเดินสายที่ง่ายและใช้งานง่าย สำหรับประเภทเพลาปีกนก สามารถใช้ร่วมกับหัวเกียร์สำหรับมอเตอร์กระแสสลับได้ ซีรีส์นี้มีราคาไม่แพงมากแม้แต่กับมอเตอร์แบบไม่มีแปรง

สเต็ปปิ้งมอเตอร์

ชุดสเต็ปปิ้งมอเตอร์ AR ซีรี่ส์ เป็นมอเตอร์ที่ถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นในเรื่องของการช่วยลดความร้อนจากมอเตอร์ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง โดยผ่านการควบคุมแบบ Built-in Controller Type
ชุดสเต็ปปิ้งมอเตอร์ AR ซีรี่ส์ เป็นมอเตอร์ที่ถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นในเรื่องของการช่วยลดความร้อนจากมอเตอร์ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง โดยผ่านการควบคุมแบบ Pulse Input Type
ผลิตภัณฑ์ในตระกูล AR ซีรี่ส์ชนิดที่ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง มีสายการผลิตที่หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับประเภทสัญญาณพัลส์ในตัว FLEX Built-in Controller Type นี้ลูกค้าสามารถควบคุมมอเตอร์ได้จากเครื่องกำเนิดสัญญาณพัลส์ด้วยตนเอง
ผลิตภัณฑ์ในตระกูล AR ซีรี่ส์ชนิดที่ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง มีสายการผลิตที่หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับประเภทสัญญาณพัลส์จากภายนอกหรือ Pulse Input Type นี้ลูกค้าสามารถควบคุมมอเตอร์ได้จากเครื่องกำเนิดสัญญาณพัลส์ด้วยตนเอง
RKII ซีรี่ส์ (Built-in Controller Type) สามารถประหยัดพื้นที่ได้มากกว่าเพราะมีขนาดบางและเล็กเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป แต่ยังคงประสิทธิ์ภาพในการทำงานสูงในราคาที่ถูกกว่าและจากการพัฒนาอย่าต่อเนื่องนี้เองจึงทำให้มอเตอร์สามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 47% ทำให้เกิดความร้อนต่ำโดยยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องได้ นอกจากนี้การเชื่อต่อสายต่างๆก็ทำได้สะดวกและง่ายดายอีกด้วย
RKII ซีรี่ส์ (Pulse Input Type) สามารถประหยัดพื้นที่ได้มากกว่าเพราะมีขนาดบางและเล็กเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป แต่ยังคงประสิทธิ์ภาพในการทำงานสูงในราคาที่ถูกกว่าและจากการพัฒนาอย่าต่อเนื่องนี้เองจึงทำให้มอเตอร์สามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 47% ทำให้เกิดความร้อนต่ำโดยยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องได้ นอกจากนี้การเชื่อต่อสายต่างๆก็ทำได้สะดวกและง่ายดายอีกด้วย
RK ซีรี่ส์รุ่นใหม่นี้สามารถควบคุมคอนโทรลเลอร์ผ่านทางการสื่อสารแบบ RS-485 ซึ่งนอกเหนือจากการควบคุมด้วย I/O และยังมีมอเตอร์รุ่นที่มีเอ็นโคดเดอร์ ซึ่งทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลของตำแหน่งได้
CRK ซีรี่ส์ เป็นชุดมอเตอร์และไดรเวอร์เพ็คเกจที่รวมกันระหว่าง ประสิทธิภาพสูง สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 5 เฟสขนาดกระทัดรัด ไดรเวอร์ไมโครสเต็ปชนิดลดการสั่นสะเทือนด้วยฟังก์ชัน smooth drive มีหน้าแปลน 4 ขนาดให้เลือกใช้ คือ 20 มม. 28 ม. 42 มม. และ 60 มม. ซึ่งรวมถึงรุ่นที่มีเกียร์ด้วย
ชุดนี้ประกอบด้วย สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 2 เฟส และไดรเวอร์ไมโครสเต็ปที่ใช้แหล้งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 24VDC ซึ่งช่วยใช้คุณลดขนาดพื้นที่ใช้งานและลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรของท่าน
PK ซีรี่ส์ 2 เฟส คือสเต็ปปิ้งมอเตอร์ที่มีแรงบิดสูง การสั่นสะเทือนต่ำในรุ่นมาตรฐานมีความละเอียด 200 สเต็ป/รอบ (1.8˚/สเต็ป) , ในรุ่นความละเอียดสูงมีความละเอียด 400 สเต็ป/รอบ และรุ่นมีเกียร์(แรงบิดสูง,ความละเอียดสูง)ในส่วนไดรเวอรนั้นผู้ใช้งานต้องจัดเตรียมหามาเพื่อใช้ในการขับมอเตอร์
PK ซีรี่ส์ 5 เฟส คือสเต็ปปิ้งมอเตอรืที่มีแรงบิดสูง การสั่นสะเทือนต่ำ ด้วย ความละเอียด 500 สเต็ป/รอบ(0.72˚/สเต็ป). มอเตอร์มี 10 สายทำให้สามารถต่อระบบไดรเวอร์ได้ทุกชนิด ในส่วนไดรเวอรนั้นผู้ใช้งานต้องจัดเตรียมหามาเพื่อใช้ในการขับมอเตอร์
เป็นสเต็ปปิ้งมอเตอร์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ด้วยความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมแบบ Closed Loop เป็นมอเตอร์ที่คุ้มค่า สมราคาด้วยประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน
เป็นสเต็ปปิ้งมอเตอร์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ด้วยความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมแบบ Closed Loop เป็นมอเตอร์ที่คุ้มค่า สมราคาด้วยประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน
เป็นสเต็ปปิ้งมอเตอร์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ด้วยความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมแบบ Closed Loop เป็นมอเตอร์ที่คุ้มค่า สมราคาด้วยประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน
สเต็ปปิ้งมอเตอร์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ด้วยความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมแบบ Closed Loop เป็นมอเตอร์ที่คุ้มค่า สมราคาด้วยประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน
ผลิตภัณฑ์นี่เป็นการรวมกันระหว่างศาสตร์และศิลป์ของเทคโนโลยีขั้นสูงสุดของการควบคุมมอเตอร์ ซึ่งมีให้เลือกหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นรุ่นมาตรฐาน รุ่นชนิดมีเบรคแบบแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่นชนิดที่มีกล่องต่อสาย และรุ่นที่มีเกียร์ โดยหน้าแปลนให้เลือก 3 ขนาด คือ 42 มม. 60 มม. 86 ( 90 ) มม.มีรุ่นให้เลือกใช้จำนวนมาก และราคาไม่แพง ผู้ใช้สามารถเลือกรุ่นให้เหมาะสมกับงานของท่านมากที่สุด
UMK ซีรี่ส์เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมกันของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ 2 เฟสและไดรเวอร์ (ความละเอียด 200 สเต็ป/รอบ)
ที่ใช้งานง่ายมาก ชุดมอเตอร์และไดรเวอร์นี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าชนิดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงในคุณสมบัติของแรงบิด-ความเร็ว
αSTEP เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของการควบคุมชนิดโคลสลูปของโอเรียนทัลมอเตอร์ ชุดมอเตอร์และไดรเวอร์เป็นมิตรกับผู้ใช้งานด้วยการรวมกันระหว่างการตอบสนองและความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้น
αSTEP เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของการควบคุมชนิดโคลสลูปของโอเรียนทัล มอเตอร์ ชุดมอเตอร์และไดรเวอร์เป็นมิตรกับผู้ใช้งานด้วยการรวมกันระหว่างการตอบสนองและความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้น
αSTEP ป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของการควบคุมชนิดโคลสลูปของโอเรียนทัล มอเตอร์ ชุดมอเตอร์และไดรเวอร์เป็นมิตรกับผู้ใช้งานด้วยการรวมกันระหว่างการตอบสนองและความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้น

คอนโทรลเลอร์ (Stored-Data Type)

SG8030J
SG8030J การทำงานของอุปกรณ์กำเนิดสัญญาณพัลส์ทั้งหมดได้ถูกรวมมาไว้ที่นี่ รวมถึงการปรับตั้งค่าได้ง่ายด้วยใช้เพียง 4 ปุ่มด้านหน้ากล่อง จำนวนจุดต่อสายก็น้อยลงทำให้ง่ายต่อการต่อสายใช้งาน ส่วนการสั่นสะเทือนก็จะลดลงไปอีกเนื่องจากการใช้ฟังก์ชันควบคุม Jerk limiting
เป็นมากกว่าหน้าที่กำเนิดสัญญาณพัลส์ ซีรี่ส์นี้ได้รวมการทำงานแบบลำดับเข้าไปด้วยซึ่งหมายถึงการโปรแกรมลำดับการทำงานได้และสามารถควบคุมการทำงานอินพุตและเอาท์พุตได้
PG1200 เป็นคอนโทรลเลอร์ที่สามารถตั้งค่าตำแหน่งได้ง่ายโดยสามารถตั้งค่าได้ 4 ตำแหน่ง ผ่านทางหน้าจอด้านหน้า
การติดตั้งทำได้ 2 วิธี คือ ใช้ราง DIN และติดตั้งทางก้านหน้าของตู้ควบคุม

แอคชูเอเตอร์

EAS ซีรี่ส์
มาตรฐานใหม่สำหรับลิเนียร์สไลด์ชนิดขับด้วยมอเตอร์และไซลินเดอร์ชนิดขับด้วยมอเตอร์ พร้อมกับความสามารถในการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไร้ข้อจำกัดในเรื่องของสภาพการดำเนินงาน มีขนาดกระทัดรัดโปรแกรมสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายงาน
EZ limo ELS ซีรี่ส์
ELS ซีรี่ส์ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มลิเนียร์สไลด์ชนิดขับด้วยมอเตอร์ที่มีเทคโนโลยี EZ-Drive มีขนาดที่กะทัดรัด, น้ำหนักเบาและราคาถูกลงด้วยการพัฒนาเปลี่ยนแปลงบอลสกรูและมี LM ไกด์
EZ limo ELC ซีรี่ส์
ELC ซีรี่ส์ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไซลินเดอร์ชนิดขับด้วยมอเตอร์ที่มีเทคโนโลยี EZ-Drive ไซลินเดอร์ชนิดขับด้วยมอเตอร์นี้ที่มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาด้วยการเปลี่ยนไปใช้แท่งแกนอลูมิเนียม ผลิตภัณฑ์นี้มีแรงกดที่สูงแต่มีราคาไม่สูง
DG ซีรี่ส์
แอคชูเอเตอร์แบบหมุนนี้มีหน้าแปลนสำหรับติดตั้งที่มีลักษณะกลวงและสามารถรับภาระความเฉื่อยของโต๊ะงานหรือแขนเมื่อติดตั้งโดยตรงได้มาก แอคชูเอเตอร์นี้ใช้มอเตอร์ αSTEP ที่มีการควบคุมแบบ Closed Loop ส่งผลให้มีความแม่นยำของตำแหน่งที่สูงมากในขณะที่การใช้งานนั้นทำได้ง่าย
AZ ซีรี่ส์ พร้อม KRF แอคชูเอเตอร์
AZ ซีรี่ส์ พร้อม KRF แอคชูเอเตอร์
สามารถดาวน์โหลด 3D CAD ได้ที่นี่ คลิก
ลิเนียร์สไลด์ชนิดขับด้วยมอเตอร์ใช้แบตเตอรี่น้อย การรวมกันของผลิตภัณฑ์โอเรียนทัลมอเตอร์ AZ ซีรี่ส์และลิเนียร์สไลด์แบบสมบูรณ์และของ THK KRF ซีรี่ส์ ได้ส่งมอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ด้วยมอเตอร์และะลิเนียร์สไลด์ที่ถูกประกอบเข้าด้วยกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้
EZ limo EZSII ซีรี่ส์
ลิเนียร์สไลด์ชนิดขับด้วยมอเตอร์ซีรี่ส์นี้ใช้งานได้ง่ายและมีสมรรถนะที่สูงเพื่อการควบคุมต่ำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบให้มีขนาดที่กะทัดรัดทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและต่อสายไฟเพื่อใช้งานกับเครื่องจักร
EZ Limo EZSII ซีรี่ส์สำหรับใช้ในห้อง Clean Room
EZSII ซีรี่ส์สำหรับใช้ในห้อง Clean Room ได้ถูกออกแบบมาให้มีฟังก์ชั่นและสมรรถนะระดับเดียวกันกับ EZII ซีรี่ส์แต่เหมาะสำหรับใช้ในใช้ในห้อง clean room
EZ Limo EZA ซีรี่ส์
ไซลินเดอร์ชนิดขับด้วยมอเตอร์นี้ได้มี LM ไกด์อยู่ภายในแล้ว ใช้งานได้ง่ายและมีสมรรถนะที่สูงด้วยขนาดที่กะทัดรัด ไซลินเดอร์ชนิดขับด้วยมอเตอร์นี้ไม่จำเป็นต้องใช้ไกด์ภายนอก
DRL ซีรี่ส์
ลิเนียร์แอคชูเอเตอร์ขนาดเล็ก DRL ซีรี่ส์นั้นมีกลไกขับเคลื่อนที่ใช้สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 5 เฟสและบอลสกรู ผลิตภัณฑ์ซีรี่ส์นี้มีความแม่นยำของตำแหน่งที่สูง และถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
DGII ซีรี่ส์
ชุด DGII ซีรี่ส์ได้มีการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานของมอเตอร์ αSTEP AR ซีรี่ส์ อีกด้วย นอกจากนี้แล้วยังควบคุมการทำงานชนิดสัญญาณพัลส์ในตัว(Built-in controller type)และสนับสนุนการใช้งาน flex รวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นในการกำหนดค่าความสามารถในการทำงานของระบบได้เช่นกัน

พัดลมระบายความร้อน

AM1-XA1
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ AM1-XA1 นั้นจะทำการ เปิด/ปิด พัดลมอย่างอัตโนมัติเพื่อให้สัมพันธ์กับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงภายในเครื่องจักรโดยจะช่วยให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพในการรักษาสิ่งแวดล้อมในแง่ของการประหยัดพลังงาน, ลดสัญญาณรบกวน เป็นต้น