Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

หน้าแรก > ข้อมูลผลิตภัณฑ์ > Standard AC Motors > Reversible Motors WorldKSeries (Product Line)
เอซีมอเตอร์ (Standard AC Motors)
รีเวิรซซิเบิลมอเตอร์ (Reversible Motors)

World K ซีรี่ส์

● เหมาะสำหรับการทำงานที่มีการหมุนสองทิศทาง
รีเวิรซซิเบิลมอเตอร์นั้นมีระยะเวลาในการทำงาน 30 นาที✽ เพื่อเปลี่ยนทิศทางการหมุนอย่างทันทีทันใด มอเตอร์ประเภทนี้ได้มีการติดตั้งเบรคเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานที่บริเวณท้ายมอเตอร์ ส่งผลให้มอเตอร์นี้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับงานที่ต้องมีการเปลี่ยนทิศทางการหมุน
✽ ระยะเวลาในการทำงาน 30 นาที: มอเตอร์อาจถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 30 นาที แต่จะต้องขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงานด้วย (ทำงานเป็นพักๆ เป็นต้น) มอเตอร์นี้จึงสามารถทำงานได้ 30 นาทีหรือมากกว่า
● ใช้งานง่าย
เพียงแค่คุณต่อมอเตอร์และคาปาซิเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับก็สามารถใช้งานได้ทันที
● สามารถต่อกับหัวเกียร์ชนิดต่างๆได้
ในการต่อกับหัวเกียร์ส่งผลให้ความเร็วช้าลงและมีแรงบิดเพิ่มมากขึ้นเมื่อใช้กับหัวลิเนียร์ จะสามารถเปลี่ยนการเคลื่อนที่แบบหมุนให้เป็นการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นได้โดยง่าย
ลักษณะเด่น
สายผลิตภัณฑ์แถวบน: ขนาดหน้าแปลน [mm]/
แถวล่าง: ขนาดกำลัง [W]
ซีรี่ส์แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ
[VAC]
ชนิด4260708090
161525406090
รีเวิรซซิเบิลมอเตอร์ World K ซีรี่ส์ ไฟ 1 เฟส 110/115 รุ่นเปลือยสายไฟ
ไฟ 1 เฟส 110/115 รุ่นกล่องเก็บสายไฟ

ไฟ 1 เฟส 220/230 รุ่นเปลือยสายไฟ
ไฟ 1 เฟส 220/230 รุ่นกล่องเก็บสายไฟ