th  

Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

คอนโทรลเลอร์ (Controllers)

ที่โอเรียนทัลมอเตอร์ เรามีอุปกรณ์ที่กำเนิดสัญญาณพัลส์ซึ่งเราเรียกว่า คอนโทรลเลอร์ เราสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้ตามเหมาะสมเพื่อการควบคุมมอเตอร์ และยังสามารถใช้งานร่วมกับ programmable controller และเซ็นเซอร์ได้ เลือกคอนโทรลเลอร์ให้เหมาะสมที่สุดกับระบบของคุณ

คอนโทรลเลอร์ชนิด Stored-Program (Stored-Program Type Controllers)

EMP400 Series
เป็นมากกว่าหน้าที่กำเนิดสัญญาณพัลส์ ซีรี่นี้ได้รวมการทำงานแบบลำดับเข้าไปด้วยซึ่งหมายถึงการโปรแกรมลำดับการทำงานได้และสามารถควบคุมการทำงานอินพุตและเอาท์พุตได้

ตัวควบคุมข้อมูลที่จัดเก็บ

Pg1200
PG1200 เป็นคอนโทรลเลอร์ที่สามารถตั้งค่าตำแหน่งได้ง่ายโดยสามารถตั้งค่าได้ 4 ตำแหน่ง ผ่านทางหน้าจอด้านหน้าการติดตั้งทำได้ 2 วิธี คือ ใช้ราง DIN และติดตั้งทางก้านหน้าของตู้ควบคุม

ตัวแปลงเครือข่าย

SG8030J
แปลงสัญญาณจากการสื่อสารโปรโตคอล RS-485 โดยใช้อุปกรณ์แปรงเครือข่ายสัญญาณนี้ RS-485 ผลิตภัณฑ์ของเราเข้ากันได้สามารถควบคุมและต่อเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางได้

ผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Multiaxis

AZ multiaxis
การควบคุมมอเตอร์ผ่านตัวสื่อสารด้วยระบบเครือข่าย (network) สามารถตรวจจับสถานะของมอเตอร์ได้โดยตรงจากข้อมูล(Data)ที่ใส่เข้าไป ด้วยการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้กับ network ต่างๆที่ได้รับความนิยมในตลาดอุตสาหกรรมกับผลิตภัณฑ์ของ Oriental Motor ให้มากขึ้น ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานกับสภาพแวดล้อม network ที่หลากหลายของระบบอัตโนมัติในโรงงานมากขึ้น