Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

คอนโทรลเลอร์ (Controllers)
คอนโทรลเลอร์ชนิด Stored-Program (Stored-Program Type Controllers)

EMP400 ซีรี่ย์

เป็นมากกว่าหน้าที่กำเนิดสัญญาณพัลส์   ซีรี่นี้ได้รวมการทำงานแบบลำดับเข้าไปด้วยซึ่งหมายถึงการโปรแกรมลำดับการทำงานได้และสามารถควบคุมการทำงานอินพุตและเอาท์พุตได้

ลักษณะเด่น

สามารถป้อนโปรแกรมได้ 32 จำนวนโปรแกรม

EMP400  ซีรี่ สามารถป้อนโปรแกรมต่างๆได้ถึง 32 โปรแกรม  ทำให้สามารถทำงานได้อย่างสร้างสรรค์ และทำงานร่วมกับสัญญาณภายนอกได้  ในการทำงานของทั้ง 32 โปรแกรมนั้นสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ เมื่อเปิดเครื่องและป้อนอินพุต     ความจุของโปรแกรมสามารถป้อนได้ถึง 1000 สเต็ป

ทำงานได้หลากหลายรูปแบบ

การทำงานรูปแบบซ้ำๆ

การทำงานแบบง่ายๆเช่น การทำงานเคลื่อนที่ตำแหน่งที่แน่นอนอย่างซ้ำๆ โดยระบุจำนวนครั้ง  และการกลับสู่จุดเริ่มต้นอย่างทันทีทันใด

การหยุดด้วยเซนเซอร์

ในการใช้งานทั่วไปกับสัญาณอินพุต การทำงานสามารถสั่งให้เริ่มทำงานได้ตามความต้องการ และหยุดโดยมีความหน่วงเมื่อใช้ร่วมกับเซนเซอร์เพื่อจับสัญญาณ.

การทำงานร่วมกัน 2 แกน ual Axis Linear Interpolation Operation

การทำงานร่วมกัน 2 แกนสามารถทำได้ แม้ว่าจะต้องทำงานพร้อมกัน.

การทำงานต่อเนื่องหลายค่าความเร็ว

สามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วได้ตามต้องการ แม้ว่าในขรธทำงานด้วยความเร็วต่อเนื่อง

การทดลองใช้งานด้วยใช้ฟังค์ชั่นทีชชิ่ง

การใช้อุปกรณ์เสริมด้วยแผงป้อนค่า OP300  ปรับตั้งตำแหน่งการเคลื่อนที่  โดยการทดสอบการใช้งานและการดูสถานะการใช้งานของการตำแหน่งปัจจุบันสามารถทำได้

ไม่จำเป็นต้องซือ้ซอฟแวร์เพิ่ม.

การป้อนค่าโปรแกรมสามารถทำได้โดยผ่านโปรแกรมไฮเปอร์เทอร์มินอลของวินโดว์ (ไม่รวมวินโดว์วิสตา) จึงไม่จำเป็นต้องซื้อซอฟแวร์เพิ่มเติม.

Jลดการสั่นสะเทือนด้วยฟังค์ชั่น Jerk Limiting Control

ฟังค์ชั่น Jerk limiting control ช่วยคุณลดการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นที่มอเตอร์ ซึ่งจะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับงานบางชนิดเช่น งานประเภท สายพานและพุลเลย์