Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

พัดลมระบายความร้อน (Cooling Fans)
พัดลมชนิดเป่าตามแนวแกนแบบใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (Axial Flow Fans DC Input)

MDS ซีรี่ย์
MD ซีรี่ย์

mds,md_image
พัดลมชนิดเป่าตามแนวแกนนี้ใช้ใบพัดในการสร้างการไหลของอากาศในทิศทางตามแนว แกนหมุน สามารถสร้างการไหลของอากาศได้มาก พัดลมชนิดนี้เหมาะสำหรับการระบายอากาศและระบายความร้อนภายในอุปกรณ์ต่างๆ
ลักษณะเด่น

พัดลมชนิดเป่าตามแนวแกนแบบใช้ไฟฟ้ากระแสตรง


ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย


มีพัดลมรุ่นที่มีขั้วต่อให้เลือกใช้

รุ่นที่มีขั้วต่อนั้นมีในรุ่น □180 มม. ใน MRS ซีรี่ย์, MRE ซีรี่ย์, MDS และ MD ซีรี่ย์, และ MDA ซีรี่ย์ ด้วยการใช้ขั้วต่อ ทำให้สามารถต่อใช้งานพัดลมได้ง่าย ซึ่งจะทำให้การบำรุงรักษาง่ายตามไปด้วยเพียงแค่ถอดพัดลมเก่าออกและเปลี่ยนพัดลมใหม่เข้าไปแทนที่ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนพัดลม

นอกจากรุ่นมาตรฐานแล้วยังมีรุ่นที่มีสัญญาณเตือนเมื่อพัดลมไม่หมุนและมีรุ่นที่มีสัญญาณพัลส์*2


ผลิตภัณฑ์ซีรี่ย์นี้มีมาตรฐาน UL, CSA และ EN นอกจากนั้นยังมีเครื่องหมาย CE (EMC Directive) ด้วย. (จะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์)


ผลิตภัณฑ์ซีรี่ย์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS ด้วยการจำกัดการใช้สารเคมี 6 ชนิดรวมทั้งตะกั่วและแคดเมี่ยม