ประกาศ เรียนลุกค้าบางผลิตภัณฑ์อาจใช้เวลาในการรอสินค้านานกว่าปกติ เนื่องจากความล่าช้าในการขนส่ง
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

พัดลมระบายความร้อน (Cooling Fans)
พัดลมชนิดเป่าตามแนวแกนพร้อมการเตือนเมื่อความเร็วต่ำแบบใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (Axial Flow Fans DC Input with Low-Speed Alarm)

MDA ซีรี่ย์

mda_image
พัดลมชนิดเป่าตามแนวแกนนี้ใช้ใบพัดในการสร้างการไหลของอากาศในทิศทางตามแนวแกนหมุน สามารถสร้างการไหลของอากาศได้มาก พัดลมชนิดนี้เหมาะสำหรับการระบายอากาศและระบายความร้อนภายในอุปกรณ์ต่างๆ
ลักษณะเด่น

พัดลมชนิดเป่าตามแนวแกนแบบใช้ไฟฟ้ากระแสตรง


มีพัดลมรุ่นที่มีขั้วต่อให้เลือกใช้

รุ่นที่มีขั้วต่อนั้นมีในรุ่น □180 มม. สำหรับ MRS ซีรี่ย์, MRE ซีรี่ย์, MDS และ MD ซีรี่ย์, และ MDA ซีรี่ย์ ด้วยการใช้ขั้วต่อ ทำให้สามารถต่อใช้งานพัดลมได้ง่าย ซึ่งจะทำให้การบำรุงรักษาง่ายตามไปด้วยเพียงแค่ถอดพัดลมเก่าออกและเปลี่ยน พัดลมใหม่เข้าไปแทนที่ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนพัดลม

ฟังก์ชั่นเตือนเมื่อความเร็วต่ำจะส่งสัญญาณออกมาเมื่อความเร็วของพัดลมตกลง


ผลิตภัณฑ์ซีรี่ย์นี้มีมาตรฐาน UL, CSA นอกจากนั้นยังมีเครื่องหมาย CE (EMC Directive) ด้วย


ผลิตภัณฑ์ซีรี่ย์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS ด้วยการจำกัดการใช้สารเคมี 6 ชนิดรวมทั้งตะกั่วและแคดเมี่ยม