Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

พัดลมระบายความร้อน (Cooling Fans)
พัดลมชนิดเป่าตามแนวแกนพร้อมการเตือนเมื่อความเร็วต่ำแบบใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (Axial Flow Fans DC Input with Low-Speed Alarm)

MDA ซีรี่ย์

mda_image
พัดลมชนิดเป่าตามแนวแกนนี้ใช้ใบพัดในการสร้างการไหลของอากาศในทิศทางตามแนวแกนหมุน สามารถสร้างการไหลของอากาศได้มาก พัดลมชนิดนี้เหมาะสำหรับการระบายอากาศและระบายความร้อนภายในอุปกรณ์ต่างๆ
ลักษณะเด่น
สายผลิตภัณฑ์
ซีรี่ย์แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ
[VDC]
ขนาดหน้าแปลน [mm]
628092119140
MDA 12  
24
48