Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

พัดลมระบายความร้อน (Cooling Fans)
พัดลมชนิดเป่าขวางแนวแกนแบบใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (Cross Flow Fans AC Input)

MF ซีรี่ย์

mf_image
พัดลมชนิดเป่าขวางแนวแกนนี้เหมาะสำหรับใช้ในการระบายความร้อนของแผงวงจรภายในเครื่องจักรหรือใช้สำหรับงานอื่นๆที่ต้องการการเป่าอากาศที่มีลักษณะเป็นแนวกว้างหรือเป็นรูปแบบที่เหมือนกับม่านอากาศ
พัดลมนี้มีการไหลของอากาศเป็นมุมฉากและพัดลมมีรูปร่างสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัด ทำให้สามารถติดตั้งพัดลมนี่บริเวณมุมเพื่อประหยัดพื้นที่ได้
ลักษณะเด่น

พัดลมชนิดเป่าขวางแนวแกนแบบใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ


ผลิตภัณฑ์ซีรี่ย์นี้สอดคล้องกับมาตรฐาน UL และ CSA และยังมีเครื่องหมาย CE (Low Voltage Directive) ด้วย (ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์)


ผลิตภัณฑ์ซีรี่ย์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS ด้วยการจำกัดการใช้สารเคมี 6 ชนิดรวมทั้งตะกั่วและแคดเมี่ยม