Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

หน้าแรก > ข้อมูลผลิตภัณฑ์ > Motorized Actuators > DGII Series equipped with AR Series (Features)
แอคชูเอเตอร์ชนิดขับด้วยมอเตอร์ (Motorized Actuators)
แอคชูเอเตอร์แบบหมุน (Hollow Rotary Actuators)

DGII ซีรี่ย์ ขับด้วยสเต็ปปิ้งมอเตอร์ αSTEP AR ซีรี่ย์

dg_image
DGII ซีรี่ย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการรวมกันระหว่างโรตารี่แบบรูกลวงกับสเต็ปปิ้งมอเตอร์ AR และ RKII ซีรี่ย์ โรตารี่แอคชูเอเตอร์นี้มีความแข็งแรงและความแม่นยำสูง ไดรเวอร์ของผลิตภัณฑ์นี้มีฟังก์ชั่นที่หลากหลายเพื่อรองรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ
คุณลักษณะ
ด้วยการใช้โรตารี่แอคชูเอเตอร์และชุดมอเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงส่งผลให้ DGII ซีรี่ย์ รุ่นขับด้วย Closed-Loop สเต็ปปิ้งมอเตอร์ AR ซีรี่ย์
มีความสามารถที่โดดเด่นทั้งในด้านการรับน้ำหนัก ความแข็งแรง และความแม่นยำ อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในงานที่หลากหลายได้
● แรงบิดสูงสุดที่รองรับได้ : 50 N・m
● ภาระตามแนวแกนที่รองรับได้ : 4000 N
● ค่า Repetitive Positioning Accuracy : +- 15 arcsec (±0.004°)

Structure of Closed-loop Type


dg_AR_01

มีความแข็งแรงและมีแรงบิดสูง

โต๊ะแบบรูกลวงนี้ประกอบด้วยลูกปืน Cross-Roller ความแข็งแรงสูงอยู่ภายใน
< ความแข็งแรง >
ภาระตามแนวแกนที่รองรับได้ : 4000 N
โมเมนต์สูงสุดที่รองรับได้: 100 N・m
โมเมนต์สูงสุดที่รองรับได้นี้จะเพิ่มขึ้นตามขนาดของหน้าแปลนที่ใหญ่ขึ้น แต่ระยะทางที่ถูกกดลงของโต๊ะชิ้นงานจากโมเมนต์จะน้อยลง
< แรงบิด >
แรงบิดสูงสุดที่รองรับได้: 50 N・m


dg2_AR_03

มีความแม่นยำของตำแหน่งสูงโดยปราศจาก Backlash

・ ไม่มี Backlash
・ ค่า Repetitive Positioning Accuracy ±15sec
หมายเหตุ* ความถูกต้องของตำแหน่งขึ้นอยู่กับการปรับวัดที่อุณหภูมิคงที่ ( อุณหภูมิปกติ ) ภายใต้การโหลดคงที่


เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ของหน้าแปลนติดตั้งชิ้นงานที่มีลักษณะกลวงทำให้ง่ายต่อการติดตั้งสายไฟหรือท่อต่างๆ


dg_03

ผลิตภัณฑ์ที่ขับด้วยสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบ close loop αSTEP AR ซีรี่ย์


ประหยัดพลังงาน
dg_04
ลดการเกิดความร้อนในขณะที่ทำงานอย่างต่อเนื่องได้
dg_04

สัญญาณเตือนในกรณีเกิดความผิดปกติ

สัญญาณจะเตือนในขณะที่ภาระเกินกำลังของมอเตอร์ จะมีสัญญาณเตือนเกิดขึ้น