Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

มอเตอร์ชนิดควบคุมความเร็ว (Speed Control Motors)
ชุดมอเตอร์ชนิดไร้แปรงถ่านพร้อมไดรเวอร์ (Brushless Motor and Driver Packages)

BLV ซี่รีส์

blh_image
BLV ซีรี่ส์เป็นชุดมอเตอร์ไร้แปรงถ่านพร้อมไดรเวอร์ที่ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์นี้มีขนาดกำลัง 200 W (1/4 HP) ถึง 400 W (1/2 HP) เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย คุณสามารถควบคุมมอเตอร์นี้ผ่านทางสัญญาณ I/O หรือ RS-485 ได้
ลักษณะเด่น

ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง, ขนาดกำลังสูงตั้งแต่ 200 W (1/4 HP) ถึง 400 W (1/2 HP), มอเตอร์มีขนาดกะทัดรัด

มอเตอร์ของ BLV ซีรี่ส์มีขนาดที่กะทัดรัดแต่มีขนาดกำลังสูงตั้งแต่ 200 W (1/4 HP) ถึง 400 W (1/2 HP) ทำให้คุณสามารถลดขนาดของเครื่องจักรให้เล็กลงได้
blh

หัวเกียร์ Hollow Shaft Flat

รองรับแรงบิดได้สูง

หัวเกียร์แบบ Hollow Shaft Flat สามารถรองรับแรงบิดได้สูงโดยปราศจากจุดอิ่มตัวของแรงบิด ดังนั้นแรงบิดของมอเตอร์จึงสามารถถูกใช้ได้อย่างเต็มที่

ประหยัดพื้นที่

เพลาของหัวเกียร์สามารถต่อเข้ากับเพลาของเครื่องจักรได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ ทำให้คุณลดขนาดของเครื่องจักรลงได้

มีรุ่นที่มี Electromagnetic Brake

Electromagnetic Brake เหมาะสำหรับการรักษาตำแหน่งในขณะที่มอเตอร์ไม่หมุนหรือการทำงานในแนวดิ่งที่มีแรงดึงดูดของโลกเข้ามาเกี่ยวข้อง