ประกาศ เรียนลุกค้าบางผลิตภัณฑ์อาจใช้เวลาในการรอสินค้านานกว่าปกติ เนื่องจากความล่าช้าในการขนส่ง
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

Safety Standards

The safety of the component parts is an important consideration in equipment design. However, a part-by-part analysis of component quality and design is too time consuming for design and quality personnel. To get around this problem, safety standards have been designed to assure component safety.
The following section describes the typical safety standards by which Oriental Motor's motors, fans, and control circuits etc. are recognized or certified (Electrical Appliance and Material Safety Law, China Compulsory Certification System, UL/CSA standards and EN standards).


・Safety Standards safetystandard.pdf(1.1MB)

・List of Safety Standard Approved products safetystandardlist.pdf(673KB)