ประกาศ เรียนลุกค้าบางผลิตภัณฑ์อาจใช้เวลาในการรอสินค้านานกว่าปกติ เนื่องจากความล่าช้าในการขนส่ง
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

Support Software download

Motor Sizing software

This software can perform selection of a motor easily by having the details of mechanism or operating condition keyed into the software.
Click here to download.

Range of products
・Brushless Motors
・Stepping Motors
・Servo Motors


Support Software

Programming data for controller can be set, edited using computer.

A dedicated cable is needed for communication between controller and computer


Software NameApplicable Products
EZED2 Motorized Actuators EZ Limo
・EZSII Series
・EZSII Series Clean Room Type
・ESR Series
・SPFII Series
・SPV Series
・EZX Series
Motorized Cylinders EZ Limo
・EZCII Series
・EZA Series
・PWAII Series

MEXE02 Brushless Motor
・BLE Series
・BLEII Series
・BLH Series Digital Setting Type
・BLV Series
・BXII Series
Stepping Motor
・AZ Series Pulse Input Type
・AZ Series Built-in Controller Type
・AZ Series Pulse Input Type with RS-485 Communication
・AZ Series Multi Axis Drivers EtherCAT compatible
・AZ Series Multi Axis Drivers MECHATROLINK-III compatible
・AR Series
・RKII Series
・PKA Series
・ARL Series (Pulse input type)
・CRK Series (Built-in positioning type)
Servo Motor
・NX Series
Motorized Actuators
・DRLII Series
・DGII Series
・DRS2 Series AZ series equipped
・EAS Series
・EAC series αSTEP AR Series / AZ series equipped
・EAS series αSTEP AR Series / AZ series equipped with
・EZS series αSTEP AR Series / AZ series equipped with
・EZS series cleanroom αSTEP AR Series / AZ series equipped
・EZSH series αSTEP AR Series / AZ series equipped
Network Converter
・NETC01-CC
・NETC02-CC
・NETC01-M2
・NETC01-M3
EZED 3 Motorized Cylinders (EZ Limo)
・ELS Series
・ELF Series
・ELX Series
・EZS Series (Equipped with EZ Drive)
・EZS Series (Equipped with EZ Drive. Clean room compatible)
Motorized Cylinders (EZ Limo)
・ELC Series