th  

Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

Oriental Motor Asia Pacific Pte. Ltd. > List of What's New > [ประกาศสำคัญ] ประกาศและคำขอเกี่ยวกับความปลอดภัยของไดรเวอร์มอเตอร์ BMU ซีรี่ส์
อัพเดตข่าวสาร
12-10-2021
[ประกาศสำคัญ] ประกาศและคำขอเกี่ยวกับความปลอดภัยของไดรเวอร์มอเตอร์ BMU ซีรี่ส์

เรียน ลูกค้าทุกท่าน


ประกาศนี้มีเพือแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการอัปเดตความปลอดภัยล่าสุด
เมื่อไม่นานมานี้เราพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตเมื่อใช้ไดรเวอร์มอเตอร์บางตัวของเรา
ดังนั้นเราจึงขอแจ้งข้อมูลและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
หากตั้งใจใช้งานตามข้อแนะนําจะไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัย เราขออภัยอย่างยิ่ง
สําหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้โดยทันที1.ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ไดรเวอร์สําหรับมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน BMU ซีรี่ส์ 30W/60W/120W
(วิธีระบุผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กรุณาดูหัวข้อที่ 4ในหน้าถัดไป)
2.ภาพรวม เพลาที่รองรับแป้นหมุน (ด้านหลังแป้นหมุน) เป็นชิ้นส่วนทางไฟฟ้าเนื่องจากถูกต่อเข้ากับ วงจรไฟฟ้าภายใน ดังนั้น หากถอดแป้นหมุนด้านหน้าออกและไดรเวอร์ยังคงมีไฟฟ้า การสัมผัสโดยตรง กับเพลาอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ไดรเวอร์สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเมื่อติดแป้นหมุน กับเพลาอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ไดรเวอร์สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเมื่อติดแป้นหมุน
โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่เราส่งออกในปัจจุบันได้ถูกออกแบบให้แป้นหมุนไม่สามารถหลุดออกได้

ภาพรวม
3.ข้อควรระวังในการใช้งาน ① เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน กรุณาอย่าถอดแป้นหมุนออกและติดตั้งให้ถูกต้องขณะใช้งาน หากแป้นหมุนหลุดโดยไม่ตั้งใจ การติดแป้นหมุนเข้าไปใหม่ต้องมั่นใจว่าปิดไฟฟ้าแล้ว
② หลังจากปิดไฟฟ้า กรุณารออย่างน้อย 1 นาทีจึงสามารถติดแป้นหมุนได้
4.วิธีระบุผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลบนแผ่นป้ายบริเวณด้านข้างผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจะตรงตามเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ ดังต่อไปนี้
1) ชื่อผลิตภัณฑ์อยู่ในรายชื่อของ [Table-1]
2) ) พบ「●」จุดดำ
3) การรวมกันของตัวอักษรตัวแรกและตัวที่สองของหมายเลขซีเรียลใน [Table-2]
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
6.การสอบถาม กรุณาติดต่อเราสําหรับความต้องการใดๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ 02-251-1871,หรือ ติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของคุณโดยตรงเพื่อขอคำชี้แจงเพิ่มเติมเนื่องจากคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญสูงสุด เราจึงส่งประกาศนี้ถึงคุณ เราขอให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างปลอดภัย และขอขอบคุณจากใจจริงที่คุณเข้าใจและให้ความร่วมมือในเรื่องนี้


กดที่นี่เพื่อดูประกาศฉบับเต็ม และ คำแนะนำ