ประกาศ เรียนลุกค้าบางผลิตภัณฑ์อาจใช้เวลาในการรอสินค้านานกว่าปกติ เนื่องจากความล่าช้าในการขนส่ง
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

Oriental Motor Asia Pacific Pte. Ltd. > List of New Released Products
List of New Released Products
Year

05-05-2021

ลิเนียร์สไลด์ชนิดขับด้วยมอเตอร์ EZS ซีรี่ส์

ลิเนียร์สไลด์ชนิดขับด้วยมอเตอร์ (Motorized Linear Slider) ที่ใช้งานร่วมกันกับมอเตอร์ AZ ซี่รี่ส์ ประกอบไปด้วย
กรอบตัวครอบ, ราวนำทาง , guide blocks และบอลสกรู ลิเนียร์สไลด์ชนิดขับด้วยมอเตอร์นี้ สามารถเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง

ได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากขับด้วยบอลสกรูและไกด์ที่มีประสิทธิภาพ