th  

Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

เปิดผลิตภัณฑ์ใหม่
04-04-2022
AZ ซีรี่ส์ ไดรเวอร์ขนาดเล็ก

คุณสมบัติ

เราได้เปิดตัวไดรเวอร์ที่รองรับเครือข่ายรูปแบบใหม่ที่เล็กกว่าและเบากว่าไดรเวอร์แบบกล่อง
รองรับพลังงานแบตเตอรี่ มอเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินพุตไฟ DC ของ AZ ซีรี่ส์ และโมดูลไฟฟ้าที่ติดตั้งมอเตอร์ข้างต้น

AZ ซีรี่ส์ ไดรเวอร์ขนาดเล็ก

ขนาดกะทัดรัด

ไดรเวอร์ขนาดเล็กมีน้ำหนัก 56 กรัม เทียบเท่าไข่ขนาดกลาง ยิ่งน้ำหนักโดยรวมของอุปกรณ์ลดลง เพลาขับเคลื่อนล้อก็จะกินกำลังน้อยลง ดังนั้น เวลาขับขี่หลังจากการชาร์จแต่ละครั้งสามารถขยายได้
โซลูชันที่สะดวกสำหรับความต้องการด้านระบบอัตโนมัติของคุณ!

AZ ซีรี่ส์ ไดรเวอร์ขนาดเล็ก

● สำหรับรายละเอียดเฉพาะเพิ่มเติมของ AZ ซีรี่ส์ ไดรเวอร์ขนาดเล็ก โปรดดูที่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ web page.