Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

หน้าแรก > List of New Released Products > DG II Series with Built-in AZ Series
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
08-07-2016
DG II ซีรี่ย์ ใช้กับ Built-in AZ ซีรี่ย์
DG ซีรี่ย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการรวมกันระหว่างโต๊ะหมุนชิ้นงานแบบรูกลวงกับสเต็ปปิ้งมอเตอร์ และในตอนนี้ได้มีรุ่นที่ขับด้วยสเต็ปปิ้้งมอเตอร์ AZ ซีรี่ย์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรรี่สำหรับระบบตำแหน่งแบบ Absolute จึงทำให้คุณสามารถเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่ายลงได้


การผสานรวมกัน

DGII ซีรี่ย์เป็นการรวมกันระหว่างโต๊ะหมุนแบบรูกลวงกับสเต็ปปิ้งมอเตอร์ ภายในแอคชูเอเตอร์นี้จะมีโครงสร้างของเกียร์ที่มีอัตราทด 1:18 ทำให้สามารถขับภาระที่มีน้ำหนักมากได้


ง่ายในการออกแบบ

โต๊ะชิ้นงานและแขนต่างๆสามารถติดตั้งได้โดยตรงกับโต๊ะของแอคชูเอเตอร์นี้ ทำให้คุณสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกแบบกลไกในการติดตั้งต่างๆลงได้
dg_02

มีความแข็งแรงสูงและรับน้ำหนักได้มาก


โต๊ะหมุนสำหรับรุ่นมาตรฐานนี้ได้ใช้ลูกปืนแบบ Cross-Roller bearing,
ส่งผลให้สามารถรับน้ำหนักได้มากและมีความแข็งแรงสูง
● ภาระตามแนวแกนที่รองรับได้ : 4000 N
● โมเมนต์สูงสุดที่รองรับได้ :100 N·m
<Example Operation>
<ตัวอย่างการทำงาน>
ผลิตภัณฑ์ : DG200R-AZAC-1
แหล่งจ่ายไฟ : 230 VAC
มวลของภาระทั้งหมด 91 กิโลกรัม (ชิ้นงาน 6 ชิ้น + โต๊ะงาน) : มวลของชิ้นงาน 10 กิโลกรัม/ชิ้น มีจำนวน 6 ชิ้น : มวลของโต๊ะงาน 31 กิโลกรัม (เส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม หนา 20 มม ทำจากเหล็ก)
ระยะทางจากจุดศูนย์กลาง : 160 mm
ทิศทางการติดตั้ง : ขนานกับพื้นโลก
● ความแข็งแรงสูง
[โมเมนต์]
เมื่อภาระหนัก 10 กิโลกรัมถูกวางห่างจากจุดศูนย์กลางของโต๊ะงาน 160 มม โมเมนต์จะเท่ากับ 15.7 Nm (10 กิโลกรัม x 9.81 m/s^2 x 0.16 เมตร)
โมเมนต์ที่รองรับได้ของ DG200R เท่ากับ 100 Nm ดังนั้นจึงสามารถรองรับโมเมนต์นี้ได้
● ความแข็งแรงสูง [ภาระตามแนวแกน]
ภาระตามแนวแกน : โต๊ะงาน + ชิ้นงาน ((31 kg + 10 kg) x 9.81 m/s^2 = 402 N)
ซึ่งค่าภาระตามแนวแกนของ DG200R ที่รองรับได้เท่ากับ 4000 N ดังนั้นจึงสามารถรองรับภาระตามแนวแกนนี้ได้

● ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดหน้าแปลนใหญ่กว่าจะสามารถรองรับโมเมนต์ได้มากกว่า ดังนั้นระยะเคลื่อนตามแรงกดจึงน้อยกว่า


ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

ไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่เนื่องจากระบบกลไกของเซ็นเซอร์ ข้อมูลของตำแหน่งจะถูกจัดการด้วยระบบกลไกของ ABZO เซ็นเซอร์ ข้อมูลของตำแหน่งสามารถถูกจดจำไว้ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีแหล่งจ่ายไฟ หรือสายเคเบิ้ลของมอเตอร์และไดรเวอร์ถูกถอดแยกออกจากกัน


สามารถทำงานต่อเนื่องได้ถึงแม้ว่าภาระและความเร่งจะเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน

ในสถานะปกติมอเตอร์จะทำงานสอดคล้องกับสัญญาณพัลส์ภายใต้การทำงานแบบ Open Loop และเนื่องจากมอเตอร์มีขนาดกะทัดรัดและสามารถสร้างแรงบิดได้สูง จึงสามารถเร่งและตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยม ในสถานะภาระเกิน (Overload) ระบบจะเปลี่ยนเป็นการควบคุมแบบ Closed Loop ทันทีเพื่อรักษาตำแหน่งให้ถูกต้อง

ไม่จำเป็นต้องปรับแต่งพารามิเตอร์

เนื่องจากในสถานะปกติมอเตอร์จะควบคุมแบบ Open Loop ดังนั้นเมื่อภาระมีการเปลี่ยนแปลงจึงไม่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์


สามารถหยุดได้โดยปราศจากการสั่น

ต้องขอบคุณการควบคุมแบบ Open Loop ที่ทำให้ไม่เกิดการสั่นของเพลาในขณะที่มอเตอร์หยุด และเนื่องจากตำแหน่งของการหยุดจะถูกรักษาไว้ มอเตอร์นี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับงานที่ไม่ต้องการการสั่นในขณะที่หยุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์ ที่นี่.