th  

Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
28-10-2019
L ซีรี่ส์ ขับด้วยสเต็ปปิ้งมอเตอร์ AZ

L ซีรี่ส์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานกันระหว่างระบบกลไกแร็คแอนด์พิเนียน (Rack and Pinion) กับสเต็ปปิ้งมอเตอร์ และด้วย ABZO เซ็นเซอร์ที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ของชุดสเต็ปปิ้งมอเตอร์ AZ ซีรี่ส์ ทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งต่างๆได้ด้วยความแม่นยำสูง


คุณลักษณะเด่น

ระบบแร็คแอนด์พิเนียนเป็นระบบกลไกที่เปลี่ยนจากการเคลื่อนที่แบบหมุนไปเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น ระบบกลไกการเคลื่อนที่เชิงเส้นนี้ถูกออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดแต่สามารถลำเลียงภาระที่มีน้ำหนักมากได้เนื่องจากส่วนประกอบที่ใช้นั้นมีความแข็งแรงสูง

L Series AZ Equipped

สามารถลำเลียงภาระในแนวดิ่งได้สูงสุดถึง 100 กิโลกรัม และมีสโตรกยาวสุด 1000 มม.

ด้วยความหลากหลายของความสามารถในการลำเลียงภาระและความยาวสโตรก ทำให้สะดวกในการเลือกใช้เพื่อประกอบเข้ากับเครื่องจักรของคุณ


ประหยัดพื้นที่

ด้วยการยึดปลายทั้งสองด้านของแร็คด้วยสกรู ส่งผลให้มอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ ซึ่งการติดตั้งแบบนี้จะสามารถลดพื้นที่ในการติดตั้งลงได้อย่างมาก


● ต้องการข้อมูล L ซีรี่ส์ ขับด้วยสเต็ปปิ้งมอเตอร์ AZเพิ่มเติมสามารถคลิกที่นี่