Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

หน้าแรก > List of New Released Products
List of New Released Products
Year

20-10-2017

KII/KIIS ซีรี่ย์ และ KII ซีรี่ย์กับหัวเกียร์ JL/JH

KII/KIIS ซีรี่ย์ และ KII ซีรี่ย์กับหัวเกียร์ JL/JH

เกียร์ไฮพอยด์หักศอก
รองรับแรงบิดได้สูง
ประหยัดพื้นที่

เพิ่มความยืดหยุ่นการประกอบชิ้นส่วน

ประหยัดค่าใช้จ่าย

17-10-2017

BLV ซี่รี่ส์

BLV ซีรี่ส์เป็นชุดมอเตอร์ไร้แปรงถ่านพร้อมไดรเวอร์ที่ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์นี้มีขนาดกำลัง 200 W (1/4 HP) ถึง 400 W (1/2 HP) เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย คุณสามารถควบคุมมอเตอร์นี้ผ่านทางสัญญาณ I/O หรือ RS-485 ได้

08-07-2016

DG II Series with Built-in AZ Series

DG ซีรี่ย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการรวมกันระหว่างโต๊ะหมุนชิ้นงานแบบรูกลวงกับสเต็ปปิ้งมอเตอร์ และในตอนนี้ได้มีรุ่นที่ขับด้วยสเต็ปปิ้้งมอเตอร์ AZ ซีรี่ย์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรรี่สำหรับระบบตำแหน่งแบบ Absolute จึงทำให้คุณสามารถเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่ายลงได้

08-07-2016

DGII Series (AR series/RKⅡ series )

DGII ซีรี่ย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการรวมกันระหว่างโรตารี่แบบรูกลวงกับสเต็ปปิ้งมอเตอร์ AR และ RKII ซีรี่ย์ โรตารี่แอคชูเอเตอร์นี้มีความแข็งแรงและความแม่นยำสูง ไดรเวอร์ของผลิตภัณฑ์นี้มีฟังก์ชั่นที่หลากหลายเพื่อรองรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ