th  

Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

บริการนอกสถานที่

การให้บริการนอกสถานที่คืออะไร?

‘ผมทำตามคำแนะนำการเดินสายในคู่มือปฏิบัติการ แต่มอเตอร์ไม่หมุน’ ‘เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ามันก็ไม่ได้ย้ายไปในตำแหน่งที่ต้องการ’ในกรณีที่มีปัญหาดังกล่าวซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะได้รับการแก้ไขผ่านทางโทรศัพท์, เจ้าหน้าของเราจะเข้าไปให้บริการตรวจสอบและแก้ไขถึงสถานที่ปฏบัติงานของลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การให้บริการนอกสถานที่จะทำอะไรบ้าง?

เราจะตรวจสอบสภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อยืนยันว่ามีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่ตัวผลิตภัณฑ์หรือการตั้งค่า การใช้เครื่องมือหรือเครื่องมือพิเศษเช่น oscilloscopes เพื่อเราสามารถทดสอบและระบุปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องนอกจากนี้เรายังให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย

เราสามารถเข้าไปให้บริการนอกสถานที่ที่ใดได้บ้าง?

เราสามารถให้บริการลูกค้าทัังในสิงคโปร์ สำนักงานประเทศมาเลเซียและไทย
จะขอรับบริการได้อย่างไร?

โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท โอเรียนทัล มอเตอร์

Hot line : 1800-888-881 (โทรฟรี)

E-Mail : sales@orientalmotor.co.th