Pick up

ในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าความต้องการ การรวมแอปพลิเคชันเข้ากับผลิตภัณฑ์มีเพิ่มขึ้น ดังนั้นเราจึงร่วมมือกับบริษัทต่างๆ เพื่อความสะดวกสบาย ไม่เพียงแต่ผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเชี่ยวชาญที่อยู่เบื้องหลังแต่ละบริษัทด้วย
Our Partners
พันธมิตรของเรา

ในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าความต้องการ การรวมแอปพลิเคชันเข้ากับผลิตภัณฑ์มีเพิ่มขึ้น ดังนั้นเราจึงร่วมมือกับบริษัทต่างๆ เพื่อความสะดวกสบาย ไม่เพียงแต่ผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเชี่ยวชาญที่อยู่เบื้องหลังแต่ละบริษัทด้วย

เราจะแนะนำตัวอย่างเฉพาะของวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์และวิธีการเลือกและใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในลักษณะที่เข้าใจง่ายโดยใช้ภาพและวิดีโอประกอบ
กรณีศึกษาการแก้ปัญหา
กรณีศึกษาการแก้ปัญหา

เราจะแนะนำตัวอย่างเฉพาะของวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์และวิธีการเลือกและใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในลักษณะที่เข้าใจง่ายโดยใช้ภาพและวิดีโอประกอบ

 • more สินค้าและบริการ

  เปิดตัวอย่างเป็นทางการเว็บไซต์ใหม่ของโอเรียนทัล มอเตอร์! (ต้องสมัครสมาชิกใหม่)

 • more ข้อมูลล่าสุด

  αSTEP AZ Series mini Driver Ethernet Type

 • more ข้อมูลล่าสุด

  Rotary Encoder

 • more ข้อมูลล่าสุด

  Hollow Rotary Actuator DGII Series AZX Series Equipped

 • more ข้อมูลล่าสุด

  Servo Motor AZX Series With Battery-Free Built-In Absolute Encoder, Output Power 600 W

About Us

About Us

About Us

Research, Development and Technology details

Research, Development and Technology

Global Network

Global Network