Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

หน้าแรก > Demo Videos AC

Wiring and Operation of AC Induction Motors
อินดัคชั่นมอเตอร์
เอซี อินดัคชั่นมอเตอร์ เหมาะสำหรับงานที่ใช้การเคลื่อนไหวที่เรียบง่าย วิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงเทคนิคการเดินสายไฟที่เหมาะสมและขั้นตอนที่จำเป็นในการเดินสายมอเตอร์.

Wiring and Operation of AC Reversible Motors: KII Series
รีเวิรซซิเบิล มอเตอร์
รีเวิรซซิเบิล มอเตอร์ เหมาะสำหรับงานที่ใช้การเคลื่อนไหวไป-กลับอย่างทันทีทันใด วิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงเทคนิคการเดินสายไฟที่เหมาะสมและขั้นตอนที่จำเป็นในการเดินสายมอเตอร์

Wiring and Operation of AC Three-Phase Induction Motors: KIIS Series
3 เฟส อินดัคชั่นมอเตอร์
วิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงเทคนิคการเดินสายไฟที่เหมาะสมและขั้นตอนที่จำเป็นในการเดินสายอินดัคชั่น มอเตอร์ 3 เฟส

Wiring and Operation of AC Electromagnetic Brake Motors: KII Series
อิเลคโตรแมกเนติกเบรค มอเตอร์
อิเลคโตรแมกเนติกเบรค มอเตอร์ (Electromagnetic brake) เหมาะสำหรับการทำงานในแนวดิ่ง
วิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงเทคนิคการเดินสายไฟที่เหมาะสมและขั้นตอนที่จำเป็นในการเดินสายมอเตอร์

Wiring and Operation of AC Electromagnetic Brake Motors: KII Series (Independent braking)
อิเลคโตรแมกเนติกเบรค
อิเลคโตรแมกเนติกเบรค มอเตอร์ (Electromagnetic brake) เหมาะสำหรับการทำงานในแนวดิ่ง
วิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงเทคนิคการเดินสายไฟที่เหมาะสมและขั้นตอนที่จำเป็นในการเดินสายมอเตอร์

KII/KIIS ซีรี่ส์
วิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงการทำงานของมอเตอร์รุ่นพัฒนาของเรา ที่มีความเสถียรและมีความน่าเชื่อถือสูง เพราะนอกจากจะปรับปรุงให้หัวเกียร์มอเตอร์มีความแข็งแรงทนทานกว่าเดิมแล้ว ยังสามารถลดการใช้พลังงานลงทำให้มอเตอร์ไม่ร้อนด้วย


กระบวนการการติดฉลาก
อินดัคชั่นมอเตอร์ (Induction Motors)
วิดีโอแสดงให้เห็นเกี่ยวกับวิธีการติดฉลากที่ทำงานโดยอินดัคชั่นมอเตอร์ (Induction Motors)

กระบวนการอบให้แห้ง
อินดัคชั่นมอเตอร์และMRS ซีรี่ส์
วิดีโอแสดงให้เห็นการทำงานของอินดัคชั่นมอเตอร์ ที่ทํางานบนสายพานลำเลียงเพื่อเคลื่อนย้ายขวดน้ำ ภายในเครื่องทำความร้อน และลำเลี่ยงเข้าสู่เครื่องทำให้เย็น โดยใช้ MRS ซีรี่ส์

มอเตอร์กันน้ำและฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง (กระบวนการล้างขวด)
FPW ซีรี่ส์
ชุดเกียร์มอเตอร์รุ่น FPW ซีรี่ส์ ทำงานสอดคล้องกับระดับการป้องกัน IP67 ภายใต้มาตรฐาน IEC ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดย UL.เหมาะสำหรับการทำงานในอุปกรณ์หรือสายการผลิตที่สัมผัสกับน้ำหรือต้องมีการล้างด้วยน้ำเป็นระยะ ๆ รุ่นที่มีผลของ 25 วัตต์, 40 วัตต์, 60 วัตต์และ 90 วัตต์

ประสิทธิภาพการป้องกันน้ำและฝุ่น
FPW ซีรี่ส์
ชุดเกียร์มอเตอร์รุ่น FPW ซีรี่ส์ ทำงานสอดคล้องกับระดับการป้องกัน IP67 ภายใต้มาตรฐาน IEC ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดย UL.เหมาะสำหรับการทำงานในอุปกรณ์หรือสายการผลิตที่สัมผัสกับน้ำหรือต้องมีการล้างด้วยน้ำเป็นระยะ ๆ รุ่นที่มีผลของ 25 วัตต์, 40 วัตต์, 60 วัตต์และ 90 วัตต์KII/KIIS ซีรี่ส์ เสียงรบกวน

วิดีโอแสดงเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผลิตภัณฑ์ K2 ซีรี่ส์ VDO แสดงเสียงที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ K2 ซีรี่ส์ เบาและรบกวนน้อยกว่า
Back to Browse