th  

Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

ผู้ควบคุมหุ่นยนต์

ผู้ควบคุมหุ่นยนต์ MRC01
ตัวควบคุมหุ่นยนต์ MRC01 รองรับการตั้งโปรแกรมและควบคุมหุ่นยนต์ที่ออกแบบเองภายในบริษัทได้อย่างง่ายดาย
ใช้ αSTEP ผลิตภัณฑ์ตระกูล AZ ซีรี่ส์ เพื่อรองรับการออกแบบภายในองค์กรของคุณเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและใช้งานง่าย

ผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

ผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
การควบคุมมอเตอร์ผ่านตัวสื่อสารด้วยระบบเครือข่าย (network) สามารถตรวจจับสถานะของมอเตอร์ได้โดยตรงจากข้อมูล(Data)ที่ใส่เข้าไป ด้วยการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้กับ network ต่างๆที่ได้รับความนิยมในตลาดอุตสาหกรรมกับผลิตภัณฑ์ของโอเรียนทัล มอเตอร์ ให้มากขึ้น ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานกับสภาพแวดล้อม network ที่หลากหลายของระบบอัตโนมัติในโรงงานมากขึ้น