th  

Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

แอคชูเอเตอร์แบบใช้มอเตอร์ (Motorized Actuators)

ลิเนียร์สไลด์ชนิดขับด้วยมอเตอร์ (Linear Actuators)

EZS ซีรี่ส์
แอคชูเอเตอร์ชนิดขับด้วยสเต็ปปิ้งมอเตอร์ AZ ซีรี่ส์ ซึ่งประกอบด้วยหน้าแปลน, รางไกด์ ; ไกด์บล็อก, และบอลสกรู ซึ่งลิเนียร์สไลด์สามารถเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้อย่างแม่นยำ ด้วยประสิทธิภาพการหมุนของบอลสกรูและไกด์
EAS ซีรี่ส์
L ซีรี่ส์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานกันระหว่างระบบกลไกแร็คแอนด์พิเนียน (Rack and Pinion) กับสเต็ปปิ้งมอเตอร์ และด้วย ABZO เซ็นเซอร์ที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ของชุดสเต็ปปิ้งมอเตอร์ AZ ซีรี่ส์ ทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งต่างๆได้ด้วยความแม่นยำสูง

ไซลินเดอร์ชนิดขับด้วยมอเตอร์ (Motorized Cylinders)

EAC ซีรี่ส์
มาตรฐานใหม่สำหรับลิเนียร์สไลด์ชนิดขับด้วยมอเตอร์และไซลินเดอร์ชนิดขับด้วยมอเตอร์ พร้อมกับความสามารถในการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไร้ข้อจำกัดในเรื่องของสภาพการดำเนินงาน มีขนาดกระทัดรัดโปรแกรมสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายงาน
ติดตั้งโดยไม่มีแบตเตอรี่, เอ็นโค้ดเดอร์สัมบูรณ์ αstep closed loop AZ ซีรี่ส์ เพื่อช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน

ลิเนียร์แอคชูเอเตอร์ขนาดเล็ก (Compact Linear Actuators)

DRS2 Series
DRS2 ซีรี่ส์มีขนาดกะทัดรัดพร้อมกับระบบควบคุมแบบไฮบริด αSTEP
กลไกการเคลื่อนที่เชิงเส้นให้การเคลื่อนที่เฉพาะใช้งานร่วมกันกับสเต็ปปิ้งมอเตอร์ AZ ซีรี่ส์ ที่ติดตั้งระบบควบคุมแบบไฮบริด αSTEP ทำให้ไม่ต้องแบตเตอรี่

กริปเปอร์ไฟฟ้า (Electric Gripper)

EH Series equipped with AZ Series
กริปเปอร์ไฟฟ้า EH ซีรี่ส์ เป็นกลไกแบบแร็คแอนด์พิเนียนที่ติดตั้งมอเตอร์ไดรเวอร์ AZ ซีรี่ส์ กริปเปอร์ไฟฟ้ามีด้ามจับที่ละเอียดอ่อนคล้ายกับนิ้วของมนุษย์ ซึ่งช่วยในระบบอัตโนมัติและประหยัดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โรตารี่แอคชูเอเตอร์ (Rotary Actuators)

DGII ซีรี่ส์
DGII ซีรี่ส์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการรวมกันระหว่างโต๊ะหมุนชิ้นงานแบบรูกลวงกับผลิตภัณฑ์สเต็ปปิ้งมอเตอร์พร้อม built-in αSTEP AZ ซีรี่ส์