Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

พัดลมระบายความร้อน (Cooling Fans)
พัดลมชนิดเป่าตามแนวแกนแบบใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (Axial Flow Fans AC Input)

Long Life MRE ซีรี่ย์

mre_image
พัดลมชนิดเป่าตามแนวแกนนี้ใช้ใบพัดในการสร้างการไหลของอากาศในทิศทางตามแนว แกนหมุน สามารถสร้างการไหลของอากาศได้มาก พัดลมชนิดนี้เหมาะสำหรับการระบายอากาศและระบายความร้อนภายในอุปกรณ์ต่างๆ
ลักษณะเด่น

พัดลมชนิดเป่าตามแนวแกนแบบใช้ไฟฟ้ากระแสตรงนี้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งอายุการใช้งานจะอยู่ที่ประมาณ 100000 ชั่วโมง


มีพัดลมรุ่นที่มีขั้วต่อให้เลือกใช้

รุ่นที่มีขั้วต่อนั้นมีในรุ่น □180 มม. ใน MRS ซีรี่ย์, MRE ซีรี่ย์, MDS และ MD ซีรี่ย์, และ MDA ซีรี่ย์ ด้วยการใช้ขั้วต่อ ทำให้สามารถต่อใช้งานพัดลมได้ง่าย ซึ่งจะทำให้การบำรุงรักษาง่ายตามไปด้วยเพียงแค่ถอดพัดลมเก่าออกและเปลี่ยน พัดลมใหม่เข้าไปแทนที่ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนพัดลม

มีสัญญาณเตือนเมื่อมีความเร็วต่ำ

Iนอกจากรุ่นมาตรฐานแล้วยังมีพัดลมรุ่นที่มีสัญญาณเตือนเมื่อมีความเร็วต่ำด้วย โดยจะมีการตรวจจับการหมุนที่ผิดปกติและจะส่งสัญญาณออกมา

ผลิตภัณฑ์ซีรี่ย์นี้มีมาตรฐาน UL และ CSA นอกจากนั้นยังมีเครื่องหมาย CE (Low Voltage Directive) ด้วย


ผลิตภัณฑ์ซีรี่ย์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS ด้วยการจำกัดการใช้สารเคมี 6 ชนิดรวมทั้งตะกั่วและแคดเมี่ยม