Subscribe(กดติดตามจดหมายข่าว)

* โปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

แอคชูเอเตอร์ชนิดขับด้วยมอเตอร์ (Motorized Actuators)
ลิเนียร์สไลด์ชนิดขับด้วยมอเตอร์ (Motorized Linear Slides)

L ซีรี่ส์ ขับด้วยสเต็ปปิ้งมอเตอร์ AZ

L_Series_AZ
แร็คแอนด์พิเนียนนี้เป็นแอ็คชูเอเตอร์ไฟฟ้าที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างระบบกลไกแร็คแอนด์พิเนียนกับมอเตอร์ และด้วย ABZO เซ็นเซอร์ที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ที่ถูกติดตั้งใน AZ ซีรี่ส์นั้น ทำให้มีความแม่นยำสูงในการเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งต่างๆ และสามารถลำเลียงภาระหนักสูงสุดได้ถึง 100 กิโลกรัม L ซีรี่ส์นี้สามารถช่วยลดจำนวนส่วนประกอบซึ่งทำให้คุณสร้างเครื่องจักรได้รวดเร็วและลดพื้นที่ในการติดตั้งลงได้
ลักษณะเด่น

ง่ายในการใช้งานระบบการเคลื่อนที่เชิงเส้น "กะทัดรัด" และ "มีความแข็งแรงสูง"

ระบบแร็คแอนด์พิเนียนเป็นระบบกลไกที่เปลี่ยนจากการเคลื่อนที่แบบหมุนไปเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น
การเคลื่อนที่เชิงเส้นนี้ถูกออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดแต่สามารถลำเลียงภาระที่มีน้ำหนักมากได้เนื่องจากส่วนประกอบที่ใช้นั้นมีความแข็งแรงสูง
L_Series_AZ_Compact_HighStrength

สามารถลำเลียงภาระในแนวดิ่งได้สูงสุดถึง 100 กิโลกรัม และมีสโตรกยาวสุด 1000 มม.

ด้วยความหลากหลายของความสามารถในการลำเลียงภาระและความยาวสโตรก ทำให้สะดวกในการเลือกใช้เพื่อประกอบเข้ากับเครื่องจักรของคุณ

L_Series_AZ_TransportableMass

ประหยัดพื้นที่

ด้วยการยึดปลายทั้งสองด้านของแร็คด้วยสกรู ส่งผลให้มอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ ซึ่งการติดตั้งแบบนี้จะสามารถลดพื้นที่ในการติดตั้งลงได้อย่างมาก

L_Series_AZ_SpaceSaving

ลดเวลาตั้งแต่การออกแบบจนถึงเริ่มใช้งาน

ระบบแร็คแอนด์พิเนียนสามารถช่วยลดจำนวนชิ้นส่วนที่ใช้ในเครื่องจักร จึงส่งผลให้สามารถลดเวลาที่ใช้ในการออกแบบและประกอบเครื่องจักรลงได้


L_Series_AZ_ShorterTime

ตัวอย่างการใช้งาน

เนื่องจากมีความง่ายในการใช้งาน คุณสามารถนำระบบแร็คแอนด์พิเนียนมาใช้ในงานต่างๆได้

L_Series_AZ_Applications